احکام روزه
 
سرشناسه: حسینی، سیدمجتبی ، ١٣۴۵
عنوان و نام پدیدآور: احکام روزه مطابق با نظر ده تن از مراجع عظام/[مولف مجتبی حسینی] ؛ تنظیم و نظارت نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، معاونت آموزش و تبلیغ - اداره مشاوره و پاسخ؛ ویراستار رحیم کارگر
مشخصات نشر: قم : نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، دفتر نشر معارف ، ١٣٨۵
مشخصات ظاهری: ‏ ‏‫‏١٢٠ ص
فروست: پرسش‌ها و پاسخ‌های دانشجویی، احکام
موضوع: روزه (اسلام) - پرسش‌ها و پاسخ‌ها
موضوع: فتوا‌های شیعه - قرن 14
شناسه افزوده: ک‍ارگ‍ر رح‍ی‍م‌
شناسه افزوده: نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، دفتر نشر معارف
پایان مطالعه تابستان 1386

 
کتاب خوب و مفیدی بود.
بخشهایی از این کتاب را در جلسه ای که از جوانان خانواده ی هاشمی تبار، خلج مؤذن و جعفریان تشکیل داده بودم تدریس کرده و توضیح دادم.
الحمد لله.