نور هدایت
شامل یکصد و ده حدیث درموضوعات مختلف از رسول اکرم و ائمه معصومین علیهم السلام

به اهتمام: محمدحسین کتابی
نظارت: آیت الله عراقچی همدانی
انتشارات نصر
در 62 صفحه

این کتاب در تاریخ 1378/4/28 توسط جناب آقای حاج مهدی یزدانیان هدیه شد و
مطالعه ی آن در 1378/4/29 به پایان رسید.
اگر حدیث دوم و چهارم آن را توضیحات و ترجمه نکوتری می نمود کتاب بسیار پر ارجی بود و برای همه مفید!