گلبانگ رهایی

سرشناسه: ان‍ص‍اری‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌ ، ١٣۴٣
عنوان و نام پدیدآور: گلبانگ رهایی : :شرح خطبه ١٩٣ نهج‌البلاغه/محمدعلی انصاری
مشخصات نشر: مشهد : بیان هدایت نور ، ١٣٨٩‭‬
مشخصات ظاهری: ‏ ‏‫‏٣٩٠ ص.‭‬‬
یادداشت عنوان مرتبط: ‏ عنوان دیگر: شرح خطبه همام یا متقین
یادداشت کتابنامه، واژه نامه و نمایه: ‏ واژه‌نامه.
موضوع: نهج البلاغه
پایان مطالعه در 1398/0/0

بهانه ی مطالعه ی کتاب، استفاده ی از فایلهای صوتی شرح خطبه ی متقین توسط جناب آقای انصاری بود که به نظرم رسید تهیه و استفاده از متن مکتوب کتاب کمک خوبی برای آموختنِ مطالب باشد؛ این شد که کتاب را تهیه و مطالعه ی آن را در کنار شنیدن فایلهای صوتی آن آغاز نمودم ...