اسرار و آثار تسبیح حضرت زهرا سلام الله علیها

سرشناسه: رجائی تهرانی علیرضا - ١٣۴۶
عنوان و نام پدیدآور: اسرار و آثار تسبیح حضرت زهرا علیهاالسلام/رجائی تهرانی علیرضا - ١٣۴۶ ؛ علیرضا رجائی تهرانی
مشخصات نشر: قم : نبوغ ، ١٣٧۴
مشخصات ظاهری: ‏ ۶۴ ص
پایان مطالعه در 1377/3/17

مجموعه ای از احادیث و داستانها و گفته ها و توضیحات بعضا بسیار جالب درباره اسرار و آثار تسبیح حضرت زهرا سلام الله علیها.