آداب الطلاب
 
برخوردار فرید، شاکر (1384) – آداب الطلاب
تهران: انتشارات صبا (ص 18)
زمانی دروس اخلاقی در حوزه ی مقدسه ی نجف اشرف بیش از دروس خارج فقه و اصول بوده، حتی شیخ اعظم مرتضی انصاری قدس سره که خود صاحب نفس قدسیه بوده در مجلس درس اخلاق مرحوم آیت اله حاج سید علی شوشتری اعلی الله مقامه شرکت می فرموده است.
 
نکته هایی در حین مطالعه ی این کتاب:
 
1- مقدمه ی نویسنده و جمع آوری کننده محترم، خصوصا استدلالشان بر لزوم این کتابها در عصر حاضر را نپسندیدم!
انتظار مقدمه ای بسیار پخته تر، عمیق تر و نیکوتر بود.
2- با این همه حدیث شریف در باب علم و فضل آن، در چهل حدیثِ آمده در فضیلت علم متمسک به کتاب کنترل العمال شده است! عجب!! باید از نویسنده ی محترم پرسید واقعا بین حدیث امام صادق علیه السلام و ابوهریره فرقی نیست؟!
3- حدیث 5، در ص 26 روایت جالبی است!
4- حدیث 13، در ص 28 روایتی بسیار عالی که سوال عده ای بسیار و عامل کم توفیقی عده ای است!
5- حدیث 15 در ص 28 هم جالب است!