آثار و برکات صدقه
به ضمیمه چهارده داستان از صدقه معصومین علیهم السلام

محمود جویباری
انتشارات ام ابیها علیها السلام
چاپ اول. تابستان 77
در 100 صفحه
پایان مطالعه در تاریخ  1378/2/11

گرچه کتاب بعضی مطالب جالب هم دارد اما کلا کتاب قابل استفاده و خوبی نیست.
شاید یک علت پربارنبودن کتاب این باشد که انتشارات ام ابیها علیهاالسلام از نگارنده خواسته است تا او در این موضوع کتابی بنویسد و این قطعا با زمانی که شخصی خود و با انگیزه کتاب را بنویسد و در اختیار انتشارات قرار دهد متفاوت خواهد بود.
به هر حال خداوند به همه دوستداران ام ابیها علیها السلام توفیق عنایت فرماید.