چشمه حیات

عنوان و نام پدیدآور: چشمه حیات: وصایای رسول گرامی به ابوذر غفاری
مدخلی براثر گرانبهای علامه مجلسی عین الحیاه/ترجمه مسعودمانی فر
مشخصات نشر: تهران : نیک معارف ، ١٣94 - چاپ سوم
مشخصات ظاهری: ‏ ١٠٠ ص
یادداشت عنوان و پدیدآور: ‏ مانی فر مسعود مترجم
موضوع: احادیث اخلاقی اخلاق اسلامی -احادیث شیعه - قرن 12ق -محمد صلی الله علیه و آله - پیامبراسلام 53 قبل از هجرت 11-ق - وصیتنامه
پایان مطالعه