اسرار العارفین
 
سرشناسه: ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ غ‍ی‍اث‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
عنوان و نام پدیدآور: اس‍رار ال‍ع‍ارف‍ی‍ن‌: در اذک‍ار و اوراد ائ‍م‍ه‌ طاه‍ری‍ن‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ ال‍ص‍لاه‌ و ال‍س‍لام‌/م‍ح‍م‍درض‍ا ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ غ‍ی‍اث‍ی‌
مشخصات نشر: اص‍ف‍ه‍ان‌: م‍رک‍ز ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ فدک ، ١٣٨١
مشخصات ظاهری: ‏ ص‌ ١٢٠
موضوع: ذک‍ر - اح‍ادی‍ث‌
شناسه افزوده: م‍رک‍ز ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ فدک

هدیه ای که از دوست عزیز، آقای علی لباف و در فاطمیه ی 1382 دریافت کردم و از روایاتش بسیار بهره بردم.
کتابی خوب و قابل توصیه برای مطالعه و بهره بردن، خصوصا در دوره ی نوجوانی و جوانی!
 
فکرش را بکنید، یک پدر بزرگ یا مادر بزرگی این کتاب را به نوه ها و عروس و دامادهایش هدیه دهد و برخی از آنها با این کتاب مأنوس شوند و جسم و جانشان از سنین پانزده یا شانزده سالگی یا در جوانی و حدود بیست و پنج سالگی با این اذکار و ادعیه ممزوج شود! ... و روحشان به این توجهات معطوف گردد! ...