سفیر نور

مطالعه شده در 1396/6/17

این کتاب جلد دوم از مجموعه ی "باران آفتاب" است.
ظاهراً نویسنده ی کتاب عرب زبان است و این جزوات با کمی تغییر به صورت بازنوشته ای در ایران و برای نوجوانان منتشر شده است.
نقاشی های کتاب متوسط است و به نظر می رسد چندان کودکانه نباشد و از آنجا که متن داستان با فونتی نه چندان درشت و بعضاً در میانِ رنگهای تیره ی تصاویر جاسازی شده است، خواندن کتاب را برای گروه سنی دبستان دشوار می سازد.

به هر دلیل برخی مطالبِ مهمِ داستان از قلم افتاده و گاهی هم مطالبی است که شاید تفاوتهایی جزئی با برخی بخشهای تاریخی دارد.
به گمان من با وجود تلاش برای خلاصه نویسی و آسان نویسی مطالب و طراحی تصاویری با تنوع رنگها، تولید مناسبی که بتواند برای یک گروه سنی مشخص قابل توصیه و البته دلچسب باشد به دست نیامده است!

البته بی شک همه ی تلاش گران این تولید از عزیزانِ هم کیش در خارج از ایران و گرامیانِ دست اندر کار تولید این مجموعه در ایران نبت نیکوئی داشته اند و ان شا الله سعیشان مورد توجه و عنایت حضرت سید الشهدا علیه السلام قرار گیرد اما متاسفانه تولیدات این عرصه هنوز نیاز به تدبیرهایی مخاطب شناسانه و دقیق تر دارد.