آزاده ی شهید
از مجموعه ی «یارانِ آفتاب» (4)


سرشناسه: ن‍ع‍ی‍م‍ی‌، ج‍واد ، ١٣٣۵
عنوان و نام پدیدآور: آزاده‌ی شهید : حربن‌ یزید ریاحی/بازنوشته‌ی جواد نعیمی ؛ تصویرگر حسین آسیوند
مشخصات نشر: مشهد : عروج اندیشه ، ١٣٨٧
مشخصات ظاهری: ‏ ١۶ص : مصور (رنگی)
‏چاپ دوم: 1387
یادداشت عنوان مرتبط: ‏ عنوان دیگر: حربن‌ یزید ریاحی
یادداشت های کلی: ‏ این کتاب بر اساس مجموعه‌ی القصه الخالده چاپ بیروت تهیه و تنظیم گردیده است
یادداشت گروه سنی: ‏ گروه سنی: ب، ج
مطالعه شده در 1397/10/2

کتاب خوبی است اما:
1. نقاشی ها و متن داستان در برخی قسمتها به قدری ممزوج شده که خواندن را سخت می کند.
2. نیاز به ویراستاری ای دارد.
3. به نظر برخی قسمتهای داستان تفاوتهایی را نقل های مشهور دارد! حال این نقل هم بوده یا به جهت داستانی تر شدن کحتوا اینگونه نوشته شده نمی دانم!
4. خوب بود جناب حر با تصویر زیباتری نقاشی می شد!

خدا عاقبت ما را هم به خیر کند! ...