مجموعه با علی یا علی - امام حسین علیه السلام
 
اثر فریبا کلهر
23 صفحه
چاپ دوم - 1389
مطالعه شده در 1397/8/18

شاید حدود سالهای 1373 بود که در یک نشست رونمایی از کتاب خانم کلهر را دیدم. حرفهایشان به عنوان یک نویسنده ی کودک و نوجوان برایم جالب بود اما یک جمله از آن گفته ها به خوبی به یادم مانده و آن اینکه: «می خواهم آن قدر (برای بچه ها) بنویسم که تعداد کتابهایم را از خاطر ببرم!».
دقیقاً مثل هدفهای بلد ما! ...
امروز (1397/8/19) مسابقه ی فوتبالی بود که الحمدلله موجب خلوتی راه برای دیدار ما از پسر عموی عزیز شد و در این میان تصاویر اشک و آه خانمی پخش شد که می گفت «اگر بتوانم وارد ورزشگاه شوم و این بازی را ببینم دیگر آرزویی ندارم! اگر بمیرم هم مهم نیست!».
 
دنیای دیدنی ایست! ... البته شاید عده ای هم نشسته اند و ما را می بینند! ...
 
نقاشی های کتاب به سبکی متفاوت از معمول بود. خودم در حین خواندن کتاب احساس کردم که ادبیاتش کودکانه نیست ولی بعد که از پسرم پرسیدم، کتاب را پسندیده بود.
قسمت پایانی کتاب که روایت امام صادق علیه السلام را با همان زبانِ شعر گونه و روان آورده بود خیلی جالب و مهم بود و نشانه ی اعتقاد قلبی خانم کلهر به روایت و عظمت مصیبت عاشورا بود! چه بسا کسان دیگری که صفحات ابتدایی چنین کتابی را بنویسند ولی به این قبیل روایات که می رسند به خاطر نگاه خوانندگان، بگذرند! آفرین خانم نویسنده!