نوگل پرپر - حضرت علی اصغر علیه السلام
از مجموعه ی «یارانِ آفتاب» (9)

سرشناسه: ن‍ع‍ی‍م‍ی‌، ج‍واد ، ١٣٣۵
عنوان و نام پدیدآور: نوگل پرپر : حضرت علی‌اصغر علیه‌السلام/بازنوشته‌ی جواد نعیمی ؛ تصویرگر حسین آسیوند
مشخصات نشر: مشهد : عروج اندیشه ، ١٣٨۶ .
مشخصات ظاهری: ‏ ١۶ص : مصور (رنگی)
فروست: یاران آفتاب
یادداشت ویراست و تاریخچه: ‏ چاپ دوم: 1386
عنوان دیگر: حضرت علی‌اصغر علیه‌السلام
یادداشت های کلی: ‏ این کتاب بر اساس مجموعه‌ی القصه الخالده چاپ بیروت تهیه و تنظیم گردیده است
یادداشت گروه سنی: ‏ گروه سنی: ب، ج
موضوع: حسین‌بن علی علیهما السلام، امام سوم - 61ق. - داستان
موضوع: ع‍ل‍ی‌‌اص‍غ‍ر‌ب‍ن‌ ح‍س‍ی‍ن علیهما السلام -61ق‌. - داستان
موضوع: واقعه کربلا، 61ق -داستان
مطالعه شده در 1397/11/15

 
در صفحه ی 5 کتاب نقلی از بیان امام حسین علیه السلام شده که به نظر ایراد دارد و یا مناسب ترجمه نشده است!
کتاب از ماجرای شهادت دردانه ی امام علیه السلام به لحظات تنهایی حضرت می رسد! ... لحظاتی که صدای «هل من ناصر ینصرنی» سیدالشهدا علیه السلام در گستره ی تاریخ طنین انداز می شود! ...
و ما با بچه ها کتاب را می خواندیم و دستهایمان با بلند می کردیم و می گفتیم ... لبیک یا حسین ... لبیک یا حسین ...