نوجوان دلیر و آزاده
از مجموعه ی «یارانِ آفتاب» (7)

سرشناسه: نعیمی، جواد ، ١٣٣۵
عنوان و نام پدیدآور: نوجوان دلیر و آزاده : حضرت قاسم علیه‌السلام/بازنوشته‌ی جواد نعیمی ؛ تصویرگر حسین آسیوند
مشخصات نشر: مشهد : عروج اندیشه ، ١٣٨٧
مشخصات ظاهری: ‏ ١۶ ص : مصور(رنگی)
فروست: یاران آفتاب
‏ عنوان دیگر: حضرت قاسم علیه‌السلام
یادداشت های کلی: ‏ کتاب حاضر براساس مجموعه‌ی القصه‌الخالده چاپ بیروت منتشر شده است
یادداشت گروه سنی: ‏ گروه سنی: ب، ج
موضوع: ق‍اس‍م‌‌ب‍ن‌ ح‍س‍ن‌ علیهما السلام  -61ق‌.
موضوع: داستان‌های مذهبی
موضوع: واقعه کربلا، 61ق.
مطالعه شده برای بار دوم 1397/11/15

کتابِ خوبی است. البته در اندازه ی نوشته ها و ممزوج شدن آن با تصاویر نیاز به دقت بیشتری می داشت!
در این جلد و در صفحه ی 7 به نظر اشکالِ ظریفِ تاریخی ای وجود دارد که قابل اغماض است.
قبل از شام با زهرا سادات و سیدطه کتاب را خواندیم و در پایان این کتاب توسلی به امام حسین علیه السلام پیدا کردیم! ...