پادشاه و سلطان است

سرشناسه: وحیدی صدر، مهدی ، ١٣۵٠
عنوان و نام پدیدآور: پادشاه و سلطان است/شاعر مهدی وحیدی صدر؛طراحی شرکت تبلیغاتی سیمای کوثر, تصویرگر حکیمه شریفی.
مشخصات نشر: قم : جمال ، ١٣٨٨ .
مشخصات ظاهری: ‏ ١٢ص : مصور (رنگی)
فروست: بنگر، ببین چه زیباست!؛۴
یادداشت گروه سنی: ‏ گروه سنی: ب
موضوع: حیوان ها - شعر
موضوع: خداشناسی - شعر
موضوع: شعر کودکان
در شامگاه 21 بهمن 1399 برای بچه هایم خواندم

کتاب زیباییست.
هم نقاشی های خوب و هم اشعاری نیکو و هم در پایان هر شعری تذکری به خالق یکتا.
جای خیلی ها خالی بود!