خانه ای روی آب

سرشناسه: هات چینز پت -١٩۴٢
عنوان و نام پدیدآور: خانه ای روی آب/هات چینز پت -١٩۴٢ ؛ پت هات چینز, ترجمه چیستا یثربی
مشخصات نشر: تهران : پیدایش ، ١٣٨٨
مشخصات ظاهری: ‏ ١۶٨ص
موضوع: داستانهای کودکان انگلیسی
مطالعه شده در تابستان 1397

کتاب کاملا با فرهنگِ بچه های انگلیسی نوشته شده و با خواندنش باز هم حسرتِ کم داشتنِ داستانهای خوب برای بچه ها در دلم احیا می شود!
ماجرای تخیلیِ زیبایی است، البته با نکته های قابل توجه:

1. استفاده از کلمات زشتی مثل احمق
(ص6،ص126)، لعنتی (ص59) و ...
2. القای این مطلب که زندگی بدون تلویزیون ممکن نیست! برنامه ها و موسیقی مورد علاقه ی مادر بزرگ باید حتما دیده و شنیده شود! (ص23) ... احساس خوب از داشتن تلویزیون در گیرو دارِ داستان! (ص59)
3. خوردن خرچنگ ..! (ص54)
4. زندگی با گربه و خنده ی دائمی با فردی از اعضای خانواده که زندگی با حیوان برایش معنی ندارد! (در طول داستان)
5. نقاشی نوشیدنِ شراب ...! (ص98)
6. القای اهمیت ملکه ی انگلیس و دیدار با او در بخشهای پایانی داستان!

و از آرزوهای نویسنده ی کتاب ...! موسیقی! ...