الاغی روی پل

نویسنده: پانوراما جافا
مترجم: سرور پوریا
تصویرگر: ایبوتی بوستان
ناشر: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
تعداد صفحات: 20
مطالعه شده در 1376/9/7

پل باریک، الاغی در وسطهای آن بزی را می بیند که می خواهد رد شود. الاغ گرسنه است. چون بزِ چاق در پیدا کردن غذا به او کمک نکرده در وسط پل می ماند. خوک، سگ، گاو و گاو وحشی هر کدام به نحوی از الاغ ضربه خورده و منتظر عبور او هستند.
خرگوش باهوش الاغ را گول زده به بهانه ی غذا از پل کنار می کشد و همراه دیگر حیوانات به سمت دیگر پل می رود.

کتاب جالبی است و نکات آموزنده ای هم دارد. اما کاش در داستان خرگوش لااقل یک هویج به الاغ داده بود و «مردم آزاری» نمی کرد! یعنی درواقع نویسنده می توانست ضمن توجه به زیرکی، مردانگی را هم گوشزد کند!