قصه هایی برای 10 ساله ها
 
168 صفحه
مطالعه شده در دی ماه 96

گاهی در بازارِ کتاب، نوشته هایی دیده می شود که برای گروه سنی ای نوشته شده ولی اصلاً مطالب کتاب و قلم نویسنده و حتی تصاویر کتاب متناسب گروه سنی مورد نظر نیست! از اتفاقات جالبی که در حین خواندن این کتاب برای من رخ داد این احساس بود که "واقعا چقدر نویسندگان کتاب مخاطب سنی خود را به خوبی می شناخته اند!"
داستانهای کتاب علی رغم نکته هایی که نشانه ی تفاوتهای فرهنگی نویسندگان با مخاطبان ایرانی بود بسیار جذاب و زیبا نوشته شده بود!
مترجم محترم بسیار توانمندانه زبان را انتخاب نموده و واژه های مناسب را جایگزین کرده است!

در داستان اول تصمیم پیرزن به قتل یک کودک مناسب به نظر نمی رسید. به سخره گرفتن ایده ی عمه خانم در کثیف بودن سگ، نقش یک پدر کم مسؤولیت در مقابل مادر و پسری که باهم به شنای در دریا رفته اند، برخی اسمهای شخصیت ها که می توانست لااقل در ترجمه کمی آسانتر انتخاب شود و موارد دیگری در خلال داستانها قابل گفتگو و اصلاح است، اما واقعا نمی توانم از لذتی که در خواندن این کتاب بردم چشم پوشی کنم!