مگسی که از خلیفه نمی ترسید!
مجموعه ی قصه هایی از امام صادق علیه السلام - 7

نوشته ی مجید ملامحمدی
کتابهای بنفشه
12 صفحه


آقا سیدمجتبی را در بغل گرفته بودم و آقا سیدطه در تخت خواب منتظر شنیدن داستان امشب! یکشنبه 1396/7/30
سیدطه از زمانی که متوجه شده از فرزندان امام صادق علیه السلام است و این آگاهی با دیدن انیمیشنی از زندگیِ آن وجود مقدس همراه شده، به شنیدن آنچه مربوط به آن بزرگوار است توجه خاصی دارد. این کتاب هم نوشته ای در همین راستا بود!

داستان کوتاه و تصاویری نسبتاً گویا و مطلوب دارد.
نویسنده برخی کلمات دشوار را در پاورقی توضیح داده اما هنوز واژه های سخت دیگری در متن دیده می شود.
به نظرم آوردن کلمه ی مهربان (ص5) و یا چند نوبت حضرت برای خلیفه (مثل ص 6) در حالی که خود نویسنده می داند که سخن از یک ظالم و یک معاند با اهل بیت علیهم السلام است، و یا ذکر ابراز محبت خلیفه ی ملعون به امام صادق علیه السلام، بدون اشاره به قصد شیطانی او در این برخورد، از نقطه های ضعف داستان است.

گرچه نوشته می کوشد در پایان، نکته ای اخلاقی از امام به خواننده القا کند و یا چهره ای آرام و دوست داشتنی از حضرت جلوه دهد اما به نظر چندان موفق نبوده و این هدف نویسنده در حاشیه ی داستان پردازی نویسنده گم شده است!!!