ش مثل شادی

نوشته ی راحله پور آذر و زهرا هاشمی
چاپ اول - زمستان 1393
مناسب برای گروه سنی «ب»
24 صفحه
خریداری شده در بهمن 1394
نوبت اول مطالعه، بهار 95 و نوبت دوم مطالعه و کار با کودک در 1397/10/16

در مجموع کتاب خوبی است. در جلد کتاب اشاره ای به هوش هیجانی و احساس های کودک نموده که تقریبا مسیر کتاب هم این زمینه را در حدی تأمین می کند.
وقتی با زهرا سادات که یک دور این کتاب را کار کرده بود سعی کردیم مفاهیم کتاب را با سیدطه هم پیش رویم موقعیت شاد و پر خاطره ای شکل گرفت. بچه ها با هم تعامل خوبی را ایجاد کرده و پاسخهای یکدیگر را کامل می کردند.
الحمد لله