دور دنیا با 80 تومان

جناب آقای رحیم پارچه باف دولتی
300 صفحه
انتشارات سیمای فرهنگ
چاپ دوم – بهار 94
پایان مطالعه در: 1394/3/31


فارغ التحصیلان مجتمعِ فرهنگی نیکان که امروزه یکی از مدارس نام آشنای تهران و شاید ایران است برنامه ای را طراحی کرده بودند که از برخی استادانِِ پیش کسوت خود تجلیل کنند. آقای دولتی هم که خود و فرزندانشان سالها در این مجموعه فعالیت داشتند در این فهرستِ تجلیلها و اولینِ ایشان قرار گرفتند.
این کتاب که سالها پیش منتشر شده بود با تجدید چاپی در اختیار همه ی شرکت کنندگانِ در این برنامه قرار گرفت.

نکته هایی از کتاب برای برخی مطالعات هدفمند مفید است اما برخی انگیزه ها و خاطرات برای خواندن و احیاناً الگوگیری خوانندگان (که به طور طبیعی حاصل می شود) قابل توصیه نیست.

به نظر من تأثیرگذار ترین بخش کتاب ماجرای جنایت کمونیست ها نسبت به دامادی ارمنی بود که واقعاً دل را می سوزاند.
این بخش کتاب را در متنی تحت عنوانِ «شبی که سگ ها هم ناله داشتند»، در سایتِ شخصی آورده ام:

... پدرم یک پالتوی پشمی بافت کارگاه خودمان را پوشیده بود و به سیگارش که درون یک چوب سیگار بلند قرار داشت پک می زد و با دقت به حرف های سروان رئوفی گوش می داد و بلافاصله آنها را تأیید می کرد. سروان رئوفی هم که از لحاظ قد، کمی کوتاه تر از پدرم بود، یونیفرم نویی بر تن داشت که گویا همان روز از شوروی برایش فرستاده بودند ...