لحظه‏ های سبز

سرشناسه: عباس داکانی پرویز
عنوان و نام پدیدآور: لحظه های سبز/عباس داکانی پرویز ؛ پرویزعباس داکانی پرویزعباس داکانی
مشخصات نشر: تهران : برگ ، ١٣۶٩
مشخصات ظاهری: ‏ ١٢٨ص
موضوع: شعرفارسی . قرن 14 شعرفارسی . قرن 14
مطالعه شده در 1373

... همه می آمدند و شعر هایشان را می خواندند! ... از دشت و عشق و لاله و ...
من هم داوطلب بودم! اما شعرم نه به اشعار نوی امثال مطهری (از دوستان آن کلاس) می خورد و نه به ترانه سرائی های حنیف (دوستی دیگر).

شعری بود در مدح امام زمان علیه السلام که در میانه اش هم بغض کردم!
یادم هست که دوست داشتم نام امام زمان را بیاورم! به هر بهانه ای و در هر جمعی! ...

اقای داکانی که بعد ها دکترای ادبیاتش را هم گرفت و تحلیل گر اشعار شد دست برد و شاید از روی ناچاری کتابی هم به من داد! ...
استاد خوش بیان و اهل ادبیاتی بود! یادش به خیر! ...