در شناخت حزب قاعدین زمان موسوم به انجمن حجتیه

مولف: ع- باغی
ناشر: نشر افق
در 352 صفحه
پایان مطالعه در 1376/5/11

در تحلیل کتاب چند جمله ای از نویسنده ی آن می آورم:
... روزنامه اطلاعات با من تماس گرفتند و مجموعه مطالبی که هنوز به بلوغ نرسیده بود و به صورت کتاب مدون نشده بود مقرر شد که در روزنامه منتشر شود.
... سال 69 یک سخنرانی در دانشگاه تربیت معلم داشتم که آنجا به این کار انتقادی کلی وارد کرده بودم. ولی بعد از آن یک بار مشغول ورق زدن کتاب بودم در حالی که ادبیات به کار رفته در آن را فراموش کرده و از فضای آن سال‌های نخستین انقلاب هم دور شده بودم متوجه شدم که آن کتاب بیشتر یک فحش‌نامه بوده تا یک کار تحقیقی. ... ادبیات به کار رفته در آن، ادبیاتی غیراخلاقی بود. وقتی بعد از این سال‌ها در هنگامه ورق زدن کتاب، آن ادبیات تند و خشن را دیدم سردرد گرفتم و باورم نمی‌شد که من با این ادبیات یک گروه و جریان فکری را نقد کرده باشم.
یعنی از سال 62 تا 76 این کتاب را مجددا نخوانده بودید؟
نه! نخوانده بودم و باعث شد که به مناسبت درگذشت آقای حلبی یک مقاله در روزنامه جامعه بنویسم و در آن انتقاد تندی به کتاب خودم بکنم.