ماهنامه پاسدار اسلام
ویژه نامه ی نماز

زیر نظر جمعی از اساتید حوزه علمیه قم.
شهریور 1376. شماره 189
در 52 صفحه
پایان مطالعه در تاریخ  1376/6/16

مطالب واقعا جالب و مفیدی داشت.