جزیره خضرا و تحقیقی پیرامون مثلث برمودا

نوشته: ناجی النجار
ترجمه و تحقیق از استاد علی اکبر مهدی پور
در 271 صفحه
انتشارات نصر
پایان مطالعه در تاریخ  1376/4/28

کتاب واقعا تحقیقی و خوبی است. تمام مطالبی که در مورد جزیره خضرا، مطرح است را با مطالب علی مستندِ در مورد آن و آنچه مطلب در مورد مثلث برمودا مطرح است با مطالب علمی مستندِ آن مقایسه کرده و شرح داستان شیخ زین الدین علی بن فاضل مازندرانی را با تمام سندها و ملحقات آن آورده است. قمستهایی بسیار خوبی هم در مورد وجود نازنین مولانا اباصالح و شهادت امیرالمومنین علیه السلام دارد.
خداوند به آقای مهدی پور توفیق خدمت بیشتر عنایت فرماید.
به هر حال تلاشی ویژه در عرصه ی تحقیق پیرامون این موضوع است.