عوامل تمدن امت اسلامی

سرشناسه: حسینی شیرازی محمد -١٣۴٧ ق
عنوان و نام پدیدآور: عوامل تمدن امت اسلامی/حسینی شیرازی محمد -١٣۴٧ ق ؛ محمد حسینی شیرازی ; تنظیم از محمدباقر فالی
مشخصات نشر: ورامین : بنیاد تعالیم اسلامی حسینیه کربلائیها - ١۴٠٣ق ١٣۶١
مشخصات ظاهری: ‏ ١٠۴ ص
یادداشت عنوان و پدیدآور: ‏ فالی محمدباقر گردآورنده
یادداشت های کلی: ‏ بالای عنوان : گلچینی از سخنان آیت ا... محمد حسینی شیرازی
موضوع: اسلام و سیاست . مقاله ها و خطابه ها اسلام و اجتماع - مقاله ها و خطابه ها

مطالب خوبی را می توان در میان آن یافت.