در انتظار امام

سرشناسه: فضلی عبدالهادی - ١٩٣۴
عنوان و نام پدیدآور: در انتظار امام - حیات و غیبت ولایت فقیه و تشکیل حکومت اسلامی/فضلی عبدالهادی - ١٩٣۴ ؛ عبدالهادی فضلی ; ترجمه حبیب روحانی
مشخصات نشر: تهران : موسسه امام مهدی ، ١٣۶١
مشخصات ظاهری: ‏ ٩۶ ص
یادداشت عنوان و پدیدآور: ‏ روحانی حبیب -1314 مترجم


سخن عمدتا پیرامون برخی مسائل سیاسی - اجتماعی در عصر غیبت است.
کتاب را اصلا مناسب نیافتم.