ذوق لطیف ایرانی
دفتر دوم (لبخند علما)

سرشناسه: ابوالحسنی ، علی، ١٣٣۴-١٣٩٠.؛علی ابوالحسنی (منذر)
عنوان و نام پدیدآور: ذوق لطیف ایرانی/ابوالحسنی ، علی، ١٣٣۴-١٣٩٠.؛علی ابوالحسنی (منذر).
مشخصات نشر: تهران : کانون اندیشه جوان ، ١٣٩١ .
یادداشت عنوان و پدیدآور: ‏ کانون اندیشه جوان
یادداشت های کلی: ‏ ج.2 (چاپ اول: 1391) (فیپا).
موضوع: مسائل متفرقه
پایان مطالعه در روز جمعه 1400/2/17

کتابی به یادگار مانده از کتابخانه ی مرحوم پدر؛ ... آخ پدرم! ... سوز جگرم! ...

کتاب به بیان خاطرات نویسنده و برخی نوشته های تاریخی از گذشتگان اهل علم (روحانیان) است که در راستای ثبت ذوق ایرانیان جمع شده است.
کتاب مطالب آموزنده ای دارد و برخی نکات جالب؛ ولی برخی یادکردها و نقل های نویسنده را هم نپسندیدم.
به هر حال تدین نویسنده و دلبستگی اش به حضرات معصومین علیهم السلام از محتوای نوشته پیداست.