استادِ عشق
نگاهی به زندگی و تلاش های پروفسور سیدمحمود حسابی

به قلم ایرج حسابی
سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ
چاپ 6 – زمستان 81
193 صفحه
پایان مطالعه در 1382/4/1

در عبور از سختی‏ها و از پای ننشستن کتابی بسیار خواندنی است، گر چه نکاتی هم دارد که می تواند مورد نقد قرار گیرد.
مثلا آیا در زمانی که کهولت سن و بیماری ها فردی را در بسترِ مرگ قرار داده زمان حفظ کردن برخی لغات از زبانی جدید است یا زمان توجه به ذات مقدس ربوبی و استغفار و طلب رحمت از در گاه الهی؟
در اهمیت کوشش که تردیدی نیست اما در هر موقعیتی باید در جهتی متناسب کوشید.