سیاح وادی معرفت
نگاهی به زندگانی و آثار استاد احمد سیاح

اثر انتشارات اسلام
در 128 صفحه
مطالعه شده در بهار 1396

کتاب شرخ مختصری از تلاشهای مرحوم آقای سیاح است.
صاحب و مؤسس انتشارات اسلام که اکنون توسط فرزندشان آقای عبدالحمید سیاح اداره می شود.
مرحوم سیاح با مرحوم پدرم آشنایی داشتند و سالهای سال یکدیگر را می شناختند اما در حدود سال 1385 که نسبت سببی هم پیدا کردیم دیدارمان با ایشان بیشتر شد.
در یکی از میهمانی ها کنار مرحوم سیاح نشستم و سوالاتی از فعالیتهایشان پرسیدم! ... شاید همان زمان که اغلب هم سن و سالهایم ترجیح می دانند نزد کسی بنشنند که بتواند آنها را در خرید یک گوشی بهتر موبایل راهنمایی کند! از همین جهت آن سوالات برای مرحوم سیاح جالب بود! و تشویقم کردند!
مرد پرکاری بود و البته شاگردی کسانی از اهل علم را هم نموده بود، گرچه می توانست یک فروشنده ی معمولی کتاب باقی بماند! آقای سیدحسین حسینی آرام (خطابه ی غدیر و فدک) هم مدتها در مغازه ی ایشان شاگردی می کرد که شاید افرادِ کمی بدانند!

به هر حال این کتاب علاوه بر مطالب خوبی که دارد (مانند اشاره ی تاویل سبع المثانی به اهل بیت علیهم السلام در ص 23) مطالبی هم دارد که می تواند مورد مذاکره ی علمی قرار گیرد (مانند مطلبی راجع به ابن عربی در ص 67).

خداوند همه ی خدمتگزاران به مکتبِ قرآن و اهل بیت علیهم السلام (ثقلین) را غریق رحمت فرماید.