یا لثاراتِ الحسین علیه السلام - شماره 60

ربیع الثانی، 1420، مرداد 1378
سال ششم، ، 52 صفحه، 1000 تومان
پایان مطالعه ی کامل آن در تاریخ 1378/5/10

شامل مطالب متعدد سیاسی، خبری و اجتماعی بود.
گرچه از این
شماره (احتمالاً) بخشهایی مثل پرونده ی نشاط، روزنامه ی جامعه مدنی، و خبرهای آن و بخشِ نوشته های خوانندگان بیشتر قابل توجهِ مخاطبان و خریداران آن است اما واقعاً آنچه را در پایان این خواندن حس کردم غربت و مظلومیت آل الله علیهم السلام بود!
دوستانِ نادان و دشمنانِ دانا چه کردند و چه می کنند با اسلام و قرآن و اهل بیت علیهم السلام!