گاهنامه ی جبهه - شماره 18

منتشر شده در سه شنبه 1378/4/25
مدیرمسئول احمد کاظم زاده، سردبیر: مسعود ده نمکی

این شماره از جبهه که ظهر روز پنج شنبه خریداری شد و قبل از ساعت هفت شب مطالعه ی کل آن به پایان رسید اختصاص به وقایعِِ کوی دانشگاه و آشوبهای چند هفته اخیر و مقدمات و اسباب ایجاد چنین شرایط و پیامدهای آن، از منظر نویسندگان و صاحب امتیازانِ این گاه نامه داشت. شاید بتوانم بگویم تقریباً تمام آنچه در آن ثبت شده بود (در راستای هدف دانستن اوضاع اجتماعی آن روز) خواندنی بود!

از خداوند متعال می خواهم که به حق امام حسن عسگری علیه السلام که امروز (روز مطالعه، پنج شنبه 1378/4/31) روز میلاد آن بزرگوار است با فرج امام عصر ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداه، مشکلات و گرفتاری های را از جامعه ی شیعه برطرف فرماید!