مجله ی نیستان
سال سوم، شماره 30 و 31

ماهنامه فرهنگی، هنری، اجتماعی
اسفند1376، فروردین 1377
صاحب امتیاز و مدیرمسئول: سید مهدی شجاعی، زیرنظر شورای سردبیری
در 120 صفحه
پایان مطالعه در تاریخ  1377/2/24

این شماره از نیستان اولین شماره ی این مجله بود که خود می خریدم و جالب این که در روی آن و در داخل آن مطالب حاکی از آن بود که این شماره، آخرین شماره ی مجله است!
به طور کلی مطالب مجله شامل مشکلات جامعه و بعضاً مطالبی مذهبی و متفرقه بود. از بعضی جهات مجله ی خوبی بود اما لااقل این شماره قدری خسته کننده بود؛ البته مصاحبه هایی هم در این شماره و مقالاتی داشت که بعضاً خوب بود و بعضاً جای صحبت داشت.
به هر حال شماره های پیشین این مجله را دیده بودم اما این شماره را که خریدم دیگر در دکه ها دیده نشد!