ویژه نامه ی «انتخابِ اصلح»

این ویژه نامه ی تشکل‏های اسلامی همسو جهت تبلیغات از آقای علی اکبر ناطق نوری بود که عنوان «انتخاب اصلح» و عکس کاندیدادی مورد نظر بر روی جلد آن چاپ شده بود.
در 31 صفحه تهیه شده بود که در تاریخ 
1376/2/2 خواندم.

این ویژه نامه را دوست قدیمی ام آقای سید صالح پرورش پخش می کردند که هنوز چهره ی پر حرارت ایشان در دفاع از اقای ناطق را در برابر مدافعان آقای خاتمی پیش چشم دارم! ... آن زمان مثل همه جا، اکثر جمع های دوستانه ی ما هم به دو گروهِ موافقان و مخالفان تقسیم شده بود!
تب و تاب انتخابات در سال 1376 خیلی ویژه و گسترده بود و چه بسا نتایج آن تأثیرات بلند مدتی بر ایران گذاشت که هنوز هم می توان رگه های نه چندان پنهان آن را مشاهده کرد!