پیشگیری از سوانح در پزشکی کودکان
برای اولیا و مربیان

دکتر علی خواجوی (ناشر و نویسنده)
چاپ اول- زمستان 1369
در 51 صفحه
پایان مطالعه در تاریخ  1375/8/6

گر چه این کتابِ تقریباً پزشکی می تواند قابل استفاده ی خواننده باشد اما چون تقریباً فقط تئوری است شاید چندان مفید نباشد.
البته شاید کسانی که خود نویسنده یعنی دکتر خواجوی را دیده باشند می توانند متن نوشته را با جملاتی که از آن استادِ صاحب ایده در پزشکی کودکان و نوجوانان شنیده اند تلفیق کنند و باری بهتر بردارند.
احتمالا باید گفت خدا رحمت کند ایشان را! گرچه سالهاست از ایران رفته ولی زمانی که بود و بیمار می دید، پیرمردی خوش برخورد بود!
ایده ی اصلی اش درمانهای غیر دارویی و عاطفی بود! گرچه شاید این بخش دوم را کمترِ افراد توجه داشتند اما می شد این فضا را هم در توصیه های درمانی اش به خوبی مشاهده نمود.
 
به هر حال از پزشکانی بود که تاجایی که بنده برخورد کرده ام همه ی پدر و مادر هایی که فرزندانشان را نزد ایشان می بردند و البته خود هم در کنار بچه ها ویزیت می شدند (!!!) دعاگویش بودند و به خیر یادش می کنند.
ما هم جز خیر از او ندیدیم ...