یالثارات الحسین علیه السلام – شماره ی 37

صاحب امتیاز: انصار حزب الله
زیرنظر: هیئت تحریه ی عام، انصار حزب الله
چاپ: موسسه ی کیهان
محل توزیع: نماز جمعه و هیات مذهبی
23 ذیحجه 1417، 11 اردیبهشت 76. سال سوم شماره 37
پایان مطالعه در تاریخ  1376/3/28

درموردِ حزبِ کارگزاران، آقای خاتمی، نشریه ی عصر ما و ائتلاف این گروه‏ها و روحانیون با هم در انتخابات هفتمین دوره ریاست جمهوری نکات جالبی داشت و دیدگاه این گروه را نسبت به گروهِ مقابل تبیین می کرد.