ذن در هنر نویسندگی

عنوان و نام پدیدآور: ذن در هنر نویسندگی/بردبری ری - ١٩٢٠ م ؛ ری باردبری ; ترجمه پرویز دوائی
مشخصات نشر: تهران : جهان کتاب ، ١٣٨٩
مشخصات ظاهری: ‏ ١١٠ ص
فروست: هزارتوی نوشتن ۵
یادداشت عنوان و پدیدآور: ‏ پدید آور به زبان دیگر:Bradbury, Ray ‏ دوائی پرویز - 1314 مترجم
موضوع: بردبری ری - 1920 م خلاقیت -آثار منسوب -ذن
آغاز مطالعه، 2/30 بامداد 1397/10/22، پایان مطالعه 7 صبح روز 1397/10/22

گاهی که می خواهم بهتر بنویسم، کتابهایی می گیرم و سعی می کنم از میان نیکویی های و غیر نیکویی های متن یا دیدگاه نویسنده یا نویسندگان آنچه را لازم دارم استخراج کنم.
این کتاب هم در این مسیر بود ... لااقل در عنوانش!
از ذن و تاثیر آن بر نویسندگی (در اندیشه ی مؤلف) چند صفحه ای بیش نبود! بخش بیشتر کتاب سرگذشت نویسنده ی کتاب و چگونگی شکل گیری کتابهایش بود! ... و البته اندیشه هایش و نگاهش به دنیا و تلاشش برای برافراشتن پرچمِ متون فانتزی!