مجله ی گل آقا (60 نسخه)

مدیر مسوول آن مرحوم آقای کیومرث صابری و سردبیر آن مرحوم مرتضی فرجیان بود.
آنچنان که بر کسی پوشیده نیست محتوای مجلات گل آقا فکاهی است. تعدادی از آنها را بعد از مطالعه هدیه دادم و تعداد معدودی به یادگار همچنان در کتابخانه ام موجود است.
این مطالعات به سال 1373 و احیاناً قبل تر باز می‏ گردد؛ زمانی که مرحوم پدرم تقریباً به طور منظم مجلات گل آقا را می خریدند و هم خود می خواندند و تعریف می کردند و هم در اختیار ما می گذاشتند!
به عنوانِ مطالعات متفرقه و آگاهی از برخی مطالب اجتماعی، بیشترِ صفحات هر مجله را می خواندم که شاید در طی زمان به حدودِ 1700 صفحه و احیاناً بیشتر رسیده باشد.
به نظر من مجله گل آقا از نظر مطلب و حتی از نظر نقاشی به علت تغییر معروف ترین نقاش آن آقای عربانی یک سطح نزولی پیدا کرد. البته همچنان جای خود را در دل بعضی داشت و به نظر می‏ رسد هر چند وقت عده‏ای علاقه مندش می شدند و عده‏ای از آن فاصله می گرفتند.
تهیه ی چنین مجله ای که تقریبا مطلبی خلاف ادب و نا مناسب برای سنین نوجوانی و فضای خانوادگی نداشت نه تنها موجب طراوت در محیط خانه بود که به نحوی مشوق مطالعه هم بود!
با مجلات فکاهی امروزی آشنایی چندانی ندارم ولی برخی از آنها را که دیدم فضای زیبای گل آقا را ندارند!