نجات مسلمین

جزوه ای به قلم مرحوم آیت الله سید محمد شیرازی
22 صفحه
موسسه ی رسول اکرم صلی الله علیه و آله
پایان مطالعه در تاریخ  1381/5/8

در این جزوه راهکارهای راهیابی به عظمت جهانی اسلام به قلمی شیوا و منطقی بیان شده است. امید که خدای عالم به ظهور موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف عزت اسلام را بازگرداند.