منتظری از اوج تا فرود               
شماره ای از «مجله ی ارزش‏ها»
(ویژه ی آقای منتظری)

نشریه جمعیت دفاع از ارزش‏های انقلاب اسلامی
بهمن 1376. 300 تومان
در 98 صفحه
پایان مطالعه در 1377/1/19

به علت ریز بودن فونتهای مجله و بزرگ بودن صفحات و خالی بودن تقریبی از تصاویر، مطالعه این مجله به طول انجامید.
از جهت دانش به جریانات جزئی عزل قائم مقام رهبری و اطلاعات عمومی و سیاسی نسبت به افراد مختلفی که سمت هایی را داشته اند و یا دارند  و نظرات و دیدگاه‏های جناح‏های سیاسی مختلف مفید بود! گرچه بعضی قسمت‏های آن خیلی تکراری شده بود و مانند آن بود که همه از روی هم نوشته باشند!