مجله ی روز هفتم – شماره ی 151
شماره مخصوص نوروز

صاحب امتیاز: غلامحسین کرباسچی
در 85 صفحه
پایان مطالعه در تاریخ  1377/1/28

این شماره از این مجله که در مشهد مقدس به اصرار یکی از همراهان به علت بعضی مطالب آن خریداری شد مانند بسیاری از مجلات موجودِ بازار به مطالب عوام پسند پرداخته و بعضی قسمت‏های آن تاسف را بر می ‏انگیزد که حیف از این کاغذ!

بعضی قسمت‏های آن برای من قابل استفاده بود، اما به طور کلی مجله ی مفیدی نیست و بیشتر یادآورِ اتاق انتظار در شرکت‏ ها و مطب ‏ها و سلمانی‏ ها است!