مجله ی عاشورا - پیش شماره ی اول

مجله فرهنگی، هنری، سیاسی، اجتماعی، عاشورا
پیش شماره اول
مهرماه 77
صاحب امتیاز و مدیرمسؤول: مجید شهیدی
سردبیر: احسان محمد حسینی
در 70 صفحه (300 تومان)
پایان مظالعه 1377/7/13

مجله ای است که با موضوعات انقلابی و مذهبی سعی کرده است تا در این زمان و با توجه به مطالب ضد اسلامی و انقلابی بعضی مجلات و نشریات یه دفاع از مباحث جنگ و ایثار و امثال آن بپردازد.
بعضی مطالب خوب و واقعاً خواندنی دارد.
جالب این است که در کل مجله تنها چهار با نام امام زمان علیه السلام یاد شده که آنها هم در داستانی و به مناسبتی و در مقاله ی دیگری آن هم به مناسبتی!
چه خوب بود لااقل در این مجله یا اهدافی که دارد لااقل یک مقاله تخصصی در باره ی وجود نازنین صاحب ولایت الهیه حضرت مولا صاحب الزمان علیه السلام می بود.