بی بال پریدن

سرشناسه: ام‍ی‍ن‌پ‍ور، ق‍ی‍ص‍ر ‏‫ ، ۱۳۳۸- ‏۱۳۸۶
عنوان و نام پدیدآور: بی‌بال پریدن/قیصر امین‌پور
مشخصات نشر: تهران : افق ، ١٣٧٠
مشخصات ظاهری: ‏ ‏‫۶۳ ص.‭‬‬‬ : مصور
یادداشت ویراست و تاریخچه: ‏ چاپ دوم: 1374. ‏ ‏‫چاپ هشتم و نهم و دهم: ۱۳۸۶ ‬ ‏ ‏‫چاپ یازدهم : ۱۳۸۷ ‏ چاپ دوازدهم و سیزدهم : ۱۳۸۸ ‏ چاپ شانزدهم: ۱۳۹۱ ‏ چاپ هفدهم: ۱۳۹۲
موضوع: داستان‌های کوتاه فارسی - قرن ۱۴
پایان مطالعه 1375/8/3

زیبا بود.