فیل کوچولو! دماغت کو؟

نویسنده: مینو قاسمی
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
گروه سنی: الف و ب
تصویرگر: منوچهر داهقان
چاپ ششم 1376. تعداد 20.000 نسخه. چاپ‏های قبل 170.000 نسخه.
در 20 صفحه.
یکی از دفعات خوانده شده (!!) : 1376/11/2    

کنده شدن دماغ فیل کوچولویی که می‏خواهد دماغی قرض بگیرد ... نهایتاً کفش دوزک به او می‏گوید که دماغ قرض دادنی نیست و دماغش را می‏دوزد.
بسیار کتابِ زیبا و قشنگی است.

از آنجا که این کتاب از انتشارات کانون پرورش فکری است ذکر یک خاطره را بد نمی دانم که:
یک از لطفهای خدا بر من آن بود که در دورانی که کودک تر از حال بودم تمام محصولات کانون پرورش که متناسب سن من منتشر می شد به صورت پستی به دستم می رسید. کاغذهای رنگی، کتابهای داستانی جدید و ...!
هنوز یادم هست که چقدر شیرین بود که برایم بسته هایی به صورت ماهیانه به درِ خانه می آمد. البته آن زمان تعداد محصولاتِ کانون زیاد نبود و شاید از نظر محتوا نیز حساب شده تر از محصولات امروزی بود! ولی دریافت کتابهای جدید و تازه منتشر شده در ترغیب به کتاب و مطالعه مؤثر بود.

پدرم، مادرم، ممنونم!
آن زمانی که (بعد ها فهمیدم) برخی دوستان و همکلاسی هایم وقتشان با کلاس های مخفیانه ی ساز و آواز و دیدن فیلمهای پیچیده شده در پارچه پُر می شد وقت من را با کاردستی، کارهای فکری و لذت از بازی و ساختن کاردستی پُر می کردید! با تشویق برای حفظ قرآن، با رفتن به میهمانی های بی حاشیه ی خانوادگی و ...
خدا شما را از همه ی نعمتهایی که به خوبانش عرضه می دارد در دنیا و آخرت بهره مند سازد! آمین