گلدان خالی

نویسنده و تصویرگر: دِمی
مترجم: نورا حق پرست
ویراستار: شراره وظیفه شناس، صفحه آرا: منیژه ونکی
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
چاپ اول: 1375. 30.000 نسخه
32 صفحه
مطالعه شده در 1376/8/16

داستان بسیار جالبی است.
در چین امپراتور شهری که همه گیاهان را دوست دارند می خواهد جانشین انتخاب کند. همه ی بچه ها را می خواهد و به همه دانه می دهد. اما دانه های پخته (!!). از بچه ها می خواهد تا آنها را پرورش دهند.
وعده می دهد که سال بعد به زیباترین گل آفرین بگوید و پرورش دهنده ی آن را جانشین خود نماید. تنها یکی که اتفاقا از همه نیز مواظبت بیشتری از گل ها می کرد نتوانست پرورش دهد و با گلدان خالی رفت!
جانشین صادق و شجاع معلوم شد!

تنها اشکال آن در شکلی بود که در صفحه 20 کتاب است و الا کتاب واقعاً شیرین و خواندنی است!
برای گروه سنی الف و ب و ج مناسب است.