کره اسب و رودخانه

نوشته: مینگ یانگ
ترجمه: بهروز غریب پور
چاپ اول: 1363. چاپ پنجم: 1375. تعداد 25.000-چاپهای قبل 160.000
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
در 16 صفحه
مطالعه شده در 1376/9/7
-
آنچه مرا در خواندن این کتاب بیش از همه شاد کرد عکسهای زیبای آن و به عبارتی نقاشی های هنرمندانه آن است!
لذتی که من از دیدن نقاشی های آن بردم این کتاب را برایم بیادماندنی کرده است.
داستان بسیار ساده ولی زیبا و آموزنده است.

کره اسبی می خواهد از رودی عبور کند، گاو می گوید کم عمق است و سنجاب می گوید عمیق است. مادر او را راهنمایی می کند که هرکس متناسب قد خود می گوید، تو چه فکر می کنی؟!
کره اسب به رود می زند و درمی یابد که نه خیلی کم عمق است نه خیلی عمیق چون او از گاو کوتاهتر و از سنجاب بلندتر است.
کتابِ شیرینی است. برای فرزندانتان بخوانید و از تصاویرش لذت ببرید!