راهی که می ماند

اثری از سید مهدی شجاعی
تصویرگر، محمد حسین صلواتیان
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
چاپ اول 1377
28 صفحه
مطالعه شده در تاریخ  1379/11/19

کتاب، ماجرای مباهله و آیه ی مباهله است، کتابی با قلم آقای شجاعی و نقاشیِ های آقای صلواتیان نتیجه و تولیدی بسیار گیرا دارد.
حیف است که فرزندان ما این حقیقتِ شگفت انگیزِ تاریخی را از زوایای مختلف نشنوند و نخوانند! ...و حیف که پدر بزرگ ها و مادر بزرگها این قبیل کتابها را با عیدی ها و شیرینیِ هدایاییشان همراه نسازند!