قصه موش خودنما و شتر باصفا

ناشر: شرکت همگام با کودکان و نوجوانان
براساس داستانی از مثنوی
نویسنده: نادر ابراهیمی
تصویرگر: حمیدرضا رحمانی
16 صفحه. چاپ اول 1373
مطالعه شده در 1376/7/29

ماجرای یک موش خودنما و مغرور است که با شتر باصفا و صبوری برخورد می کند. به همه می گوید که این منم که این شتر را راهنمایی می کنم. زمانی که شتر به رودخانه می رسد، نطق موش کور می شود و همراه دیگر یارانش بر پشت شتر می نشیند.
داستان بسیار جالبی است و نقاشی آن از آن جالب تر.
بسیار مناسب است.
البته آن زمان که من کتاب را خواندم با تصویر جلد دیگری چاپ شده بود و نویسنده اش زنده بود.