حیوانات بالدار

اشعار از: اسد الله شعبانی
تصویرگر: محسن حسن پور
از نشر افق
در 16 صفحه
بررسی شده در 1376/7/24

این مجموعه (حیوانات بالدار، حیوانات دریا، حیوانات اهلی، حیوانات جنگل) به صورتِ چیستان و نقاشی هایی برای رنگ آمیزی است.
اشعار جالبی دارد اما بعضی از حیوانات انتخابی اش (مثل اسب آبی) برای پیش دبستان و ابتدای دبستان که کتاب برای آنها تنظیم شده سخت است،
کلا استفاده از چیستان اگر در کلاسها به صورت مسابقه یا در خانه به عنوان موضوعی برای ارتباطِ شاداب و به دور از امر و نهی های بی موردِ مادر و فرزند استفاده شود، مفید خواهد بود.

خدای مهربان از کرم خود برای بچه هایی که مادرانشان آنها را رها کرده اند و برای چهار روز دنیا، به دنبال مهریه و به نام شدن خانه و سفرهای خارجی افتاده اند، در دنیا و آخرت جبران نماید!
زمانی در کتابهای روانشناختی می خواندیم که میمون مادر اگر در شرایطی قرار بگیرد که پایش بیش از حد بسوزد، فرزندش را که در آغوش گرفته زیر پایش می گذارد تا خودش نسوزد! ... و این آزمایش را بهانه ای برای ستودن مهر مادری می ساختیم! ... مهر مادری را به رخ پدرانی می کشیدیم که خواسته ها و نیازهای کاذب خود را مقدم بر رسیدگی به فرزندانشان می کردند و مادران همچنان حمایتشان را از سر فرزندانشان نمی کاستند و در همه ی سختی ها بچه هایشان را مراقبت می کردند! ...
اما زمان گذشت و دیدیم نفسِ خدعه گر چگونه مهرِ مادری را هم زیر پا می گذارد تا به خواسته هایش برسد! ...
حالا در کنار برخی پدران غافل از مسؤولیت پدری، برخی مادران را هم داریم غافل از مسؤولیت مادری! به کجا می رویم؟ به چه امید؟ ...