چرا خدا به زرافه گردن دراز داده است؟
از مجموعه ی «چرا خدا چنین کرد؟» (6)

نوشته: غلامرضا حیدری ابهری
تصیویرگر: حمیدرضا بیدقی
نشر جمال
چاپ دوم – 1392
12 صفحه
منتشر شده برای گروه سنّیِ «الف» و «ب»
مطالعه شده در تاریخ  1397/8/6

نقاشی های کتاب خیلی زیباست. انتشارات جمال هم به شکل آشکاری برای تولید این مجموعه زحمت کشیده است ولی ...
متن داستان هم اشکال نگارشی دارد و هم ایراد محتوایی!

 
حالا واقعا خدای متعال گردن زرافه را بلند خلق کرده تا از برگهای درختان بلند بخورد؟ گردن بقیه ی حیوانات گیاه خوار که کوتاه است، گرسنه مانده اند!! ...
استفاده از لفظ «تو» در داستانی که به شکل کاملا نچسبی شرایط یک تمسخر را ترسیم می کند و ...!!
 
از کتابهایی بود که برای فرزندانم، پیش از خوابشان خواندم که البته چون کوتاه بود به کتاب سوم و چهارم هم رسیدیم تا همه بخوابند!