من امام حسن علیه السلام را دوست دارم
از مجموعه ی «من اهل بیت علیهم السلام را دوست دارم» (4)

نوشته: غلامرضا حیدری ابهری
تصیویرگر: طاهره رضایی
نشر جمال
چاپ اول – 1392
24 صفحه
منتشر شده برای گروه سنّیِ «ب» و «ج»
مطالعه شده در تاریخ  1397/8/6

نقاشی های کتاب خیلی زیباست. نشر جمال هم به شکل آشکاری برای تولید این مجموعه زحمت کشیده است ولی ...
متن داستان، هم اشکال نگارشی دارد و هم ایراد محتوایی! ...
استفاده از ادبیات سَبُک با فرض متناسب سن کودکی نوشتن و انتخاب برخی کلمات و افعال، موجب شده که گویی کتاب راجع به یک انسان خوب است!
نقل های سطحی و مختصر شده، از برخی روایات (شاید برای گنجاندن داستانهای بیشتر) هم بر این ایرادها افزوده است!
به نظر می رسد نویسنده ی محترم هیچ دوره ای برای داستان نویسی کودکان نگذرانده باشند!
متن کتاب مرا به یاد کتابی می اندازد که در بررسی و تحلیل کتابهای دینی دوره ی دبستان نوشته شده بود (پیش از این مجموعه ی هدیه های آسمان) و جملات و حکایت ها را به دقت و واژه به واژه بررسی کرده بود که مشخص شود چقدر از مطالب کتاب صحیح و مستند و چقدر آن منطبق با تفکرات و فرضیات نویسندگان است!
حیف از این همه زحمت که اثری قابل معرفی به دست نداده است!